Endüstride enerji tasarrufu, gelişen ekonomik koşullar ve elektrik fiyatlarının yükselişi zorunlu tasarruf gerektirmektedir. Ayrıca çevre koruma ve CO2 Emisyonunu sıfırlanamasa dahi azaltma gereksinimi bulunmaktadır. Bu nedenle bilim çevreleri, su arıtma sistemleri ve basınçlı hava soğutma işlemlerinden maksimum düzeyde yararlanarak klima kullanımını sınırlayabilmeyi amaçlamaktadır. Endüstri alanında kullanılan yöntemleri ve motorlar yeni nesil örneklerle değiştirilerek yüksek oranda tasarruf sağlanabilmektedir.

Endüstride Enerji Tasarrufunun Yararları

Endüstriyel alanda faaliyet gösteren işletmeler de enerji tasarrufu yapabilmenin yollarını aramaktalar. Enerji yönetim politikalarının değiştirilip düzenlenmesi sayesinde yüksek oranda tasarruf sağlanabilmesi mümkündür. Makineler, motorlar yenileriyle değiştirilerek daha yüksek enerji tüketimi güncel teknoloji sistemleriyle kolaylıkla düşürülebilmektedir. Endüstride enerji tasarrufu basit tekniklerle sağlanabilmektedir.

İlginizi Çekebilir: Kompanzasyon Çeşitleri

Enerji tüketimini azaltabilme yolları karışık görünse dahi kolaylaştırılabilmektedir. Sadece güncel teknoloji ürünlerinden yararlanmak ve bilim çevrelerinin geliştirdiği teknikleri takip etmek gerekmektedir. Enerji tasarrufu sağlamanın en önemli adımlarında biri de, yenilenebilir enerji kullanımıdır. Günümüzde tüksek elektrik fiyatları ve endüstri alanındaki tüketim oranları düşünüldüğünde tasarruf yöntemleri bulmak zorunlu hale gelmektedir.

Endüstriyel işletmeler, aydınlatma yükünü hafifletecek oranda güneş panelleri kurabilir. Aynı şekilde rüzgar enerjisinden yararlanma yolları geliştirebilirler. Güneş ve rüzgar enerjisinden gelen Biyokütle enerjisiyle cihazlar ve güç sistemi kombinasyonu sağlanabilir, az maliyetle yüksek enerji tasarrufu kazanabilir.

Enerji Tasarrufu Kazanabilme Yolları

Enerji Tasarrufu yolları genel olarak,

  • Kullanımda bulunan ampullerin LED özellikli ampullerle değişimi,
  • Elektrik motorlarının güncel teknoloji ürünleriyle yer değiştirmesi,
  • Havalandırma- Isıtma sistemlerinde yapılacak teknik uygulamalar (Sensör kullanımı ve gece düzenlemeleri)
  • Basınçlı hava sistemlerinden yararlanarak enerji tasarrufu sağlayabilme yolları bulunmalıdır.
  • Yenilenebilir enerji yöntemlerini geliştirerek yüksek oranda güç kazanarak enerji tasarrufu sağlanabilir.
  • Periyodik olarak ekipmanların bakım işlemleri de kesintisiz verim ve enerji tasarrufu sağlama yollarından biridir.

İlginizi Çekebilir: Güç Sistemlerinde Kalite

Endüstride Enerji Tasarrufu Adımları

Endüstri işletmeleri enerji tasarrufu sağlayabilmenin yollarını aramaktadır. Motor değişimleri, soğutma sistemlerinde yapılacak yenilikler, geleneksel ampullerin LED ampulle değiştirilmesi, yenilenebilir enerji sistemleri ve basınçlı hava kullanımından yararlanmak önemli adımlardır. Bu konuda yapılabilecek işlemler şöyle sıralanabilecektir.

Geleneksel motorlar yerine değişken hız tekniğine sahip motorlar kullanılabilir.

Güç faktörüyle voltaj dengesi, motorun enerji düşüklüğüne neden olabilmektedir. Bunun için maliyeti düşünmeden yeni nesil motorlar kullanılmalıdır.

Fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kullanmaya özen gösterilmelidir.

İlginizi Çekebilir: Elektrik Proje

Soğutma sistemlerinde enerji verimliliği sağlayabilmek için, verimli lambalar, termostatlı ürünler fark yaratacaktır. Buzdolaplarının buz çözdürme işlemleri gecelere yönlendirilebilir, bu da Evaporatör Sensör desteğiyle ayarlanabilmektedir.

Periyodik bakımlarla enerji kayıplarının önüne geçilebilir.

Kullanılmayan lambalar kapatılarak, geleneksel ampuller yüksek verimli LED ampullerle değiştirilebilir.

Florasan lambalar da yüksek enerji tüketen ürünlerdir ve yeni nesil ampullerle değiştirilerek tasarruf sağlanabilmektedir.

Havalandırma ve ısıtma sistemleri, güncel teknoloji ürünleriyle en az maliyetle en yüksek verime yükseltilebilmektedir.

Isıtma soğutma teknolojilerinde HVAC sistemiyle nem azaltma sağlanarak, daha az enerji kullanımı sağlanabilmektedir.