Enerji kelimesinin köken olarak “Energeia” felsefi bir terimdir ve “etkinlik” anlamını taşımaktadır. Bundan yola çıkarak Aristoteles, iyi davranışın da enerji ile oluştuğunu ifade etmektedir. Kavram olarak fizikte enerji ise, bir bedene ya da fiziksel bir sisteme aktarılan formdur.

İş performansında ise ısı ve ışık şeklinde tanımlanabilen niceliksel bir özellik anlamını taşımaktadır. Enerji her zaman korunan bir miktardır. Enerjinin korunumu yasası, enerjinin bir formdan başka bir forma dönüştürülebileceğini ispatlamaktadır. Fakat yoktan yaratılamayacağını ya da yok edilemeyeceğini belirtmektedir.

Enerji Neden Önemlidir?

Enerji, insan yaşamı için vazgeçilmez bir parçadır. Termodinamiğin 1. yasasına göre enerji varken yok, yokken de var edilememektedir. Ancak bir halden başka bir hale dönüştürülebilmektedir. Enerji depolanabilir veya başka bir hale dönüşmesiyle hayatımızın her alanında yer almaktadır.

Beslenme, barınma, ısınma, vb. gibi pek çok ihtiyaç enerji kullanımını gerektirmektedir. Ülkelerin de teknolojide ilerlemesinde toplumun temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve kalkınabilmesi için enerjinin önemi oldukça büyüktür. Bu nedenle devletler enerji kaynaklarını elde edebilmek amacıyla yarışmaktadır.

Elektrik Enerjisi Güç Kalitesi Nedir?

Dünyada geçtiğimiz her gün enerji ihtiyacı giderek artmaktadır. Artan bu enerji ihtiyacı beraberinde enerjide yeni çözümlerin üretilmesini sağlamaktadır. Enerjinin temiz yollarla üretilmesi, iletilmesi ve dijitalleşmesi gibi durumların çözüm odağında olmasına imkân vermektedir.

Enerjinin çok önemli olduğu günümüzde enerjinin kalitesi için üretilen çözüm yollarıyla her geçen ön plana çıkmaktadır. Bilindiği gibi elektrik enerjisi birçok parametreden oluşmaktadır. Elektrik enerjisinin oluşmasını sağlayan bu parametreler enerji kalitesinin de doğrudan etkilenmesini sağlamaktadır.

Enerji Kalite Problemleri Nelerdir?

Enerji kalitesini gerilim, frekans, harmonikler, akım güç faktörü gibi parametreler oluşturmaktadır. Bu parametreler dengeli ise ve uluslararası standartlarda belirtilen aralıklardaysa enerjinin kalitelisinden söz edilmektedir. Fakat gerilim ve akımlarda dalgalanmalar oluşmuşsa, harmonik ve güç faktörlerinden istenilen değerlerde bahsedilmemektedir.

Şebekelerde bulunan reaktif güç akışının dengesiz olması işletmelerde komanzasyon sistemlerinin bulunmaması sonucunu oluşturmaktadır. Bunun sonucunda da gerilim düşümü, gerilim, aşırı gerinim dalgalanmaları meydana getirmektedir.

Enerji Kalitesi Sorunları Nasıl Oluşmaktadır?

Elektrik enerji kalitesinin sorunları son kullanıcıyı ilgilendiren bir sorun teşkil etmektedir. Fakat üretici, iletici ve de tüketici noktalarında yapılan çalışmalar ile minimum düzeye indirilmektedir. Parametre değerlerinin nominal değerler de sapma yapması sonucunda elektrik enerjisinin kalitesi bozulmaktadır. Bu da son kullanıcıda çeşitli sorunlar yaşamasına yol açmaktadır.

Enerji Kalitesinin Düzeltilmesi İçin Neler Yapılmaktadır?

Enerji kalitesinde yaşanan sorunlara yönelik yapılan araştırmalar sonucunda enerji kalitesi neden önemli sorusuna çözüm bulunmuştur. Harmonik ölçüm yaptırmak ve harmonik filtre kullanmak ilk başvurulan çözüm yöntemleri arasında yer almaktadır.

Günümüzde doğrusal güç elektroniği kullanım alanın artması ile birlikte sistemlerde de harmonik oluşumuna sebep olmaktadır. Harmonikleri ortadan kaldırmak için yapılan ölçümler sonucunda da pasif veya aktif filtre kullanılarak sistemde bulunan harmonikler yok edilebilmektedir.

Enerji Kalitesinin Düzenlenmesinde Başvurulan Diğer Yöntem Nedir?

Kompanzasyon sistemlerini kurmak ve aktifleştirmek enerji iletim hatlarında bulunan aktif ve reaktif oluşan güçle taşınmaktadır. Nedenle elektrik şebekelerinde reaktif güç akışından oluşan enerji kalitesi problemi ortaya çıkmaktadır.

Tesislerde kurulacak olan kompanzasyon sistemleri şebekeden akan reaktif gücü tesiste üreteceğinden şebeke yüklenmeleri azalmaktadır. Bu sayede daha fazla aktif enerji taşınabileceği için elektrik güç kalitesi de yükselmektedir.