Pratikte birtakım zorluk ile enerji sağlanabilmektedir. Güç sistemine bağlanan elemanlar ve bunların yol açtığı olaylar nedeniyle bazı sapmalar görülmektedir. Elektrik güç kalitesi ile ilgili çeşitli kaynaklarda farklı tanımlamalar bulunmaktadır. Son kullanıcı yüklerinin veya elektrik şebekesine bağlı ekipmanların ömür kaybı yaşamadan ve önemli bir performans göstermesi, güç sistemlerinde kalite ile gerçekleştirilmektedir.

İlginizi Çekebilir: Şalt Sahası

 Güç Sistemlerinde Kalitenin Önemi Nedir?

Son zamanlarda elektrik enerjisine olan talebin artması, elektrik güç sistemlerindeki kaliteyi daha önemli bir konuma getirmektedir. Teknolojide yaşanan gelişmeler ile birlikte elektrik enerjisine olan talep her geçen gün daha fazla artmaktadır. Talebin hızla artmış olmasına rağmen üretim, iletim ve dağıtım altyapısı aynı hızla gelişmediğinden, güç kalitesi problemleri görülmektedir.

 

 Güç Sistemlerinde Karşılaşılan Kalite Problemleri Nelerdir?

Elektrik şebekelerinde karşılaşılan güç sistemlerinde kalite problemlerinin başında gerilim çukuru gelmektedir. Bunun yanında elektrik şebekelerinde değişken reaktif güç akışından dolayı düşük gerilim veya aşırı gerilim görülmektedir. Merkezi üretim yapısına göre şekillenmiş olan dağıtım ve iletişim şebekelerinde güç sistemlerinde çeşitli kalite problemleri çıkmaktadır.

Elektrik güç sistemlerinde yaşanan kalite problemleri, kabloların ve transformatörlerin aşırı ısınmaya bağlı ömür kaybına ve koruma ekipmanlarının hata vermesine neden olmaktadır. Kalite problemleri şebekeye bağlı cihazların devre dışı kalmasına veya iletişim hatlarında gürültüye yol açmaktadır. Ciddi seviyelere ulaşan kalite problemleri sebepli ekonomik kayıplar, tüm endüstriyel ve mesken müşterilere yansımaktadır.

 Güç Sistemlerinde Kalite Nasıl İyileştirilir?

Güç sistemlerinde yaşanan kalite problemlerinin azaltılması veya ortadan kaldırılması gerekmektedir. Farklı kalite problemleri için uygun çözüm yolları aranmaktadır. Gerilim çukuru ve tepesi problemlerinin azaltılması için kesintisiz güç kaynakları sistemi olan dinamik gerilim iyileştiricileri kullanılmaktadır. Kesintisiz güç kaynakları sistemi yüksek maliyetli olduğundan, gerilim çukuru ve tepesi olaylarından korunmak için tercih edilmektedir.

Harmonikler ve reaktif güç akışından kaynaklanan kalite problemlerinin ortadan kaldırılması için pasif filtrelerin yanı sıra güç elektroniği tabanlı aktif kompanzasyon yöntemleri kullanılmaktadır. Pasif filtreler, düşük maliyetli bir çözüm yolu olmaktadır. Lakin harmonik filtreleme performansı zayıf olduğundan, rezonans oluşturma riski bulunmaktadır. Güç sistemlerinde kalite problemlerine çözüm üretilirken kurulum alanı ve maliyet gibi parametreler göz önüne alınmaktadır.

Elektrik Proje Firmaları

 Güç Sistemlerin Kalite Analizi Nasıl Yapılır?

Sektörde alışagelmiş yaklaşımların yanı sıra detaylı ölçüm ve değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Problemin kaynağının tespit edilmesi ile birlikte uygun çözüm yöntemleri uygulanmaktadır. Güç sistemlerinde kalitenin ölçülmesinde kullanılan aletler sisteme uygun olduğundan, doğru tespit yapılmaktadır.

Güç kalitesi alanında iyi eğitilmiş personeller, kalite analizini gerçekleştirmektedir. Güvenlik bilincinde olan personeller, güç kalitesi problemlerinin çözümüne önem göstermektedir. Çok sayıda noktadan aynı anda ölçümler gerçekleştirilmekte olup güç kalitesi tespit edilmektedir. Farklı alanlarda endüstrinin ihtiyacına uygun çözümler üretilmektedir. Gelen arızaların kök nedeninin belirlenmesinde, kalite analizi önemli bir rol oynamaktadır. Uygun ölçüm ve raporlama sonuçları, uluslararası standartlarda sunulmaktadır.