Dünya üzerindeki kaynakların sınırlı olması, farklı enerji kaynaklarına yönelme mecburiyetini ortaya çıkardı. Bunun sonucunda da yenilenebilir enerji kaynağı olarak Güneş’in önemi ortaya çıktı. Güneş’in %90’ı hidrojenden oluştuğundan insan yaşamı süresince sonsuz bir enerji kaynağı diyebiliriz. Doğal bir ısınma kaynağı olan Güneş enerjisi aynı zamanda elektrik enerjisi olarak da kullanılmaktadır. Bu yazımızda güneş enerjisinden enerji nasıl üretilir detaylı şekilde bulabilirsiniz.

Güneş Enerjisinden Elektrik Nasıl Üretilir?

Güneş enerjisi denildiği zaman ilk olarak aklımıza güneş panelleri gelir. Çatılarda gördükleriniz genellikle sıcak su üretiminde kullanılan panellerdir. Bununla birlikte elektrik üretimi için kullanılan panellerin sayısı da gün geçtikçe artıyor. Bedava ve doğa dostu enerji kaynağı olduğundan hanelerden çiftliklere fabrikalardan hastanelere kadar geniş bir kesimde kullanılmaya başlıyor.

Güneş enerjisinden elektrik üretmek için güneş (solar) panel sistemine ihtiyacınız bulunuyor. Bu sistem akü grubu, akü şarj regülatörü ve yardımcı elektronik ekipmanlardan oluşuyor. Öncelikli olarak üretmek istediğiniz elektriğin miktarına bağlı olarak panellerin sayısını hesaplamanız gerekiyor.

Güneş Enerjisi Nasıl Elektrik Enerjisine Çevrilir?

Güneş ışınlarıyla Dünya’ya her an 173 bin trilyon wattlık bir enerji geliyor. Dünya’nın toplam enerji tüketimini göz önünde bulundurursak bunun on bin katı olduğunu söyleyebiliriz. Böyle devasa ve sınırsız enerji kaynağını kim kullanmak istemez ki?

Bu sonsuz enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesinde fotovoltaik ve termal olarak iki sistem kullanılıyor. Fotovoltaik sistem, direk ışığın elektrik enerjisine dönüşmesini sağlıyor. Bu sistemde güneş ışığı, yarı iletken maddeler kullanılarak elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

Bu sistemde kullanılan yarı iletken fotovoltaik piller üzerlerine gelen güneş ışığını emiyorlar. Emilme sırasında atomdan ayrılan elektronlar panellerin içinde yer alan hücrenin etrafında dönüyorlar. Bu dönme hareketi aynı zamanda bir hareket enerjisi oluşturur. Hareket enerjisinin sonucunda da elektrik oluşur. Ortaya çıkan elektriği direk olarak kullanamıyorsunuz.

Direk akım (DC) olan gerilimli elektrik önce inventere iletiliyor. Burada alternatif akıma (AC) dönüştürülüyor. Bu sayede elektrik kullanıma hazır hale geliyor.

İlginizi Çekebilir: Güneş Enerjisi Avantajları

Güneş Enerjisi Elektrik Üretimi Maliyeti Nedir?

Tek bir konuttan toplu konutlara küçük bir işletmeden devasa bir fabrikaya kadar güneş enerjisinden elektrik üretimi maliyeti farklılık göstermektedir. Öncelikle şunu söylemekte fayda var! Güneş enerjisinden elektrik üretmek istiyorsanız ciddi bir mali alt yapıya ihtiyacınız bulunuyor.

Güneş enerjisinden maksimum yararlanacağınız alan, doğru malzeme seçimi, tercih edeceğiniz yöntem, sistemin doğru kurulumu ve işlevini çok iyi planlamanız ve hayata geçirmeniz gerekiyor. Üreteceğiniz elektrik gücüne yani kilowatta (kW) göre maliyet fiyatları artıyor. Malzemeler dolar cinsinden satıldığından kur farkını da göz önünde bulundurmalısınız.

Örneğin 3 kW’lik bir santral kurmak isterseniz ortalama 4900$ + KDV, 10 kW’lik bir santral kurmak isterseniz ortalama 12.200$ + KDV fiyat ödemeniz gerekiyor. Nakliye, harçlar, kablolama, çatının güçlendirilmesi/arazinin düzenlenmesi vb gibi ekstra maliyetleri de göz önünde bulundurmalısınız.

Güneş Paneli Ne Kadar Elektrik Üretir?

Güneş’in tepede olduğu ve panele direk ulaştığı saatlerde 1kW’lık fotovoltaik silikon sistem (100 W) 1 kW elektrik üretiyor. Yani kaç kW’lık sistem kurmuşsanız o kadar elektrik enerjisi üretiyorsunuz. Bu üretim mevsime ve güneş ışınların gelme açısına göre değişiyor. Türkiye’de günlük ortalama 6-7 saat güneşlenme olduğu tespit edilmiş.

Bu durumda bir yılda ortalama; 1 kW x 6 saat x 365 gün = 2190 kW enerji üretmiş oluyorsunuz. Çeşitli nedenlerle enerji kaybını da göz önünde bulunduracak olursanız yıllık ortalama 2 bin kW elektrik enerjisi elde ediyorsunuz.

Elektrik faturalarında aylık kullandığınız elektrik sarfiyatı yazmaktadır. Buna bakarak, aylık, yıllık elektrik sarfiyatınızı görebilir, güneş enerjisinden elde ettiğiniz elektrikle karşılaştırabilirsiniz.