Güneş en üst düzey enerji kaynağı olmakla birlikte bu sınırsız kaynaktan bütün insanlar faydalanmaktadır. Güneş enerjisinden elektrik üretimi, artan elektrik maliyetlerinden dolayı bir alternatif olarak görülmektedir. Güneş panellerinin temel prensibi 4 adet hidrojen atomunun 1 helyum atomuna dönüşmesi olmaktadır. Üretilmek istenen elektrik enerjisinin miktarına göre güneş panellerinin sayısı hesaplanmaktadır.

Çevre dostu olanlar ve düşük maliyet ile elektrik üretmek isteyenler, güneş panelleri nasıl elektrik üretir? merak etmektedir. Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmeye yarayan sistemler, güneş panelleri olarak adlandırılmaktadır. Ülkemizde en çok elektrik enerjisi üretildiği ay Haziran iken, en az Aralık ayında elektrik enerjisi üretilmektedir. Ev tipi güneş panellerinin kullanımı, her geçen gün artış göstermektedir.

İlginizi Çekebilir: Kompanzasyon Çeşitleri

 Neden Güneş Panellerinden Elektrik Üretilir?

Her şeyin doğalına yönelinen bir zamanda, enerjinin de doğal olanı tercih edilmektedir. Güneş panellerinden üretilen elektrik enerjisi, doğanın korunmasını sağlamaktadır. Rüzgar ve su ile birlikte yenilebilir enerji kaynakları arasında olan güneş, sadece ısınma ihtiyacını karşılamamaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte güneşten elektrik üretilmektedir.

Şebekeden bağımsız elektrik üretimi sağlayan güneş panelleri, karbon problemini azaltmaktadır. Sera gazı salınımı yapmayacağı gibi ilk kurulumdan itibaren ücretsiz elektrik üretimi sağlamaktadır. Hiçbir kirlilik üretmeyen güneş panelleri, ozon tabakasına negatif etki etmemektedir. Güneş panellerine yatırım yapılması, fosil yakıtlara olan ihtiyacı azaltmaktadır. Güneş panelinden elektrik enerjisi üretmek için herhangi bir ham madde gerekmemektedir.

 Güneş Panelinden Elektrik Üretim Maliyeti Ne Kadar?

Güneş panelinden elektrik üretimi için ciddi bir mali altyapıya ihtiyaç duyulmaktadır. Güneş paneli sistemi için önemli bir yatırım gerekmektedir. Daha sonra maliyet düşürülmekte olmasına rağmen öncesinde kurulum için ciddi bir altyapı ihtiyacı bulunmaktadır. Malzemelerin doğru seçilmesi, gerekli alanın bulunması ve hangi yöntemin tercih edileceği, önem arz etmektedir.

Güneşin tepede olduğu ve panele doğrudan ulaştığı zaman kurulduğu KW’lık sisteme göre elektrik üretimi gerçekleşmektedir. Güneş yıl boyunca farklı açılardan düşmekte olup mevsimlere göre üretilen enerji miktarı değişmektedir. Güneşten gelen ışın fotovoltaik paneller üzerine düşmekte olup panellerin özel yapıları sayesinde elektrik üretilmektedir.

İlginizi Çekebilir: Güç Sistemlerinde Kalite

 Güneş Panelleriyle Evde Elektrik Üretimi Nasıl Olur?

Daha yeşil bir dünya için elektrik üretiminin evde yapılması, teşvik edilmektedir. Güneş panelleri sayesinde ışık, elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Güneş enerji kaynağından ucuz ve temiz bir şekilde evlerde elektrik enerjisi olarak kullanılmaktadır. Evlerin çatılarında bulunan boş alanlar, birer elektrik santraline dönüştürülmektedir.

Çatı alanının büyüklüğü ve aylık enerji tüketimine bağlı olarak güneş panelleri kullanılarak evde elektrik üretimi gerçekleştirilmektedir. Güneş panelleri sistemi güneşin yaydığı ışık huzmelerinden faydalanmaktadır. Ev çatısına kurulan güneş panelleri, fotoelektrik etkisi ile güneş ışınını elektriğe dönüştürmektedir. Güneş panellerinin yeterli elektrik üretmediği durumlarda, şebeke elektriğinden faydalanmaya devam edilmektedir. Ev ahalisi için herhangi bir elektrik kesintisi yaşanmamaktadır. Güneş panelleri kurulurken, inverterler ve aküler kullanılmaktadır.