• Merkez:Aydınlı-Birlik OSB Mah. 1 Nolu Cadde No:1/4 Tuzla-İstanbul
  • +902165932550
  • bartek@bartek.com.tr

Enerji sektöründe yüksek tecrübeye sahip makine, ekipman ve yetkin dinamik personeliyle enerji taahhüt sektörünün lideri olmaya çalışırken hizmetlerimizde uluslararası düzeyde kaliteli, optimum maliyetli, çevre ve insan dostu bir firma olmayı hedeflemekteyiz. Bu hedefleri gerçekleştirmek için yönetim sistemi kurar, kontrol eder, gerekliliklerini sağlar ve sürekli geliştirmek için kaynakları sağlarız.

Hizmetlerimizi sürdürürken sürekli gelişim felsefesiyle yola çıkarak hataları, çevresel etkiyi ve kazaları en aza indirmeyi amaçlarız. Bu gelişim doğrultusunda en uygun hedefler ve politikalar koyar, yayınlar ve gözden geçirip anlaşılmasını sağlarız.

Çalışmalarımız süresince, müşterilerimizin memnuniyeti temel önceliklerimizden biridir. Kalitemiz, çevreye ve iş güvenliğine verdiğimiz önem müşterilerimiz ile tekrar çalışma fırsatı sağlayacaktır.

Hizmetlerimizi ve/veya ürünlerimizi gerçekleştirirken çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine olan risklerimizi, etkilerimizi hesaplar, sonuçlarını hesaba katar ve etkilerini azaltmak için çalışmalar yaparız. Bu doğrultuda yasal ve diğer sorumluluklarımızı sürekli olarak takip eder ve uygunluk sağlamak için çalışmalar yaparız.

Çevre ve İş Güvenliği yönetimini, Sürdürülebilir Gelişim kavramının değişmez bir bütünü olarak görürüz, hizmetlerimizde bu kavramı esas alarak İnovatif Fikirler geliştirerek sürekli gelişmeyi hedefler çevreye verilen kirliliğin ve iş güvenliği risklerinin daima azaltılmasını amaçlarız.

Temel prensiplerimizden biri olan İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda amacımız Sıfır yaralanma ve sıfır meslek hastalığıdır, bunun için bütün çalışmaları yaparız. Doğal kaynak ve hammaddeleri etkin ve verimli kullanmayı, tüketimini azaltmayı, daha az çevresel etkiye sahip malzeme kullanılmasına olanak sağlayan metotlar geliştirip çalışmalar yaparız.

Kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularında tüm çalışanlarımızı eğiterek bilinçlendirmek, takım ruhuna uygun davranış kazandırmak ve toplam kalite ve çevre koruma bilincini organizasyonun her kademesinde yaygınlaştırmayı amaçlarız.

Doğal afet ve acil durumlara karşı her zaman hazırlıklı bulunur ve etkin müdahale kapsamında bir yapılandırma bulundururuz.