• Birlik OSB, 3. Sok. No: 3
  Orhanlı Tuzla, İstanbul
 • +902165932550
 • bartek@bartek.com.tr

Kompanzasyon Çeşitleri

Elektrik enerjisinde üretildiği santralden tüketildiği yüke ulaşana kadar pek çok elektrik kayıpları meydana gelmektedir. Bu kayıpların azaltılması ve minimum derecede elektrik enerjisinden yararlanılması için yapılan işlemlerden birisi de kompanzasyon işlemi olmaktadır. Kompanzasyon indüktif ve kapasitif erki sonucunda oluşan voltaj ve akım arasındaki faz kaymasını sıfıra yakın tutma işleminin adıdır.

 Kompanzasyon Nedir?

Günümüzde elektrik şebekelerinin abone güçlerinde bir artış oluşmaktadır. Bu sebeple reaktif yükler zamanla artmakta ve şebekelerin güç kat sayısını düşürmektedir. Kompanzasyon bunu önlemek amacı ile yapılmaktadır. Kompanzasyon yöntemleri akım ile gerilim arasındaki faz farkı ideal olacak bir açıya getirmektedir. Böylece sistemi etkileyecek reaktif güçleri de sıfıra yaklaştırmaktadır. Ayrıca bu sayede enerji iletim hatlarının ve şebekenin gereksiz bir şekilde yüklenmesine neden olan reaktif güç minimum seviyede tutulmaktadır.

İlginizi Çekebilir: Enerji Kalitesi

Kompanzasyon işleminde cihazların çekmiş olduğu reaktif enerjinin tüketiciye yakın noktalardan oluşturması sağlanmaktadır. Böylece de şebeke gereksiz bir şekilde meşgul edilmeyecek ve kapasitenin arttırılması sağlanacaktır. Bu işlemlerde kompanzasyon panosu kullanılmaktadır. Kompanzasyon panosu tesisin güç kat sayısını düzeltmek için gerekli olduğu cihaz, kondansatör ve ölçü aletlerinin bulunduğu bir pano olmaktadır.

 Kompanzasyonun Faydaları Nelerdir?

Kompanzasyonun hem sisteme hem de elektrik üreticisi ve tüketicisine faydaları oldukça fazladır. Kompanzasyonun faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

– Şebekelerdeki güç kayıplarını azaltır.

– Üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin kapasitesinde artma sağlanır. Böylece verim yükselir.

– Sınırlı gücün taşındığı hatlarda enerji taşıma kapasitesi de artar.

– ısı kayıplarında azalmalar yaşanır.

– İletkenler daha az akım taşıdığı için ince kesitte seçilir.

– Alternatör ve transformatörlerin gücü daha küçük tutulur.

– Dağıtım hatlarında kayıplar azalır.

– Şebekeden daha az reaktif enerji çekilir.

– Harcanan enerji azalmaktadır. Bu nedenle enerji ücreti de azalır.

– Beslenme transformatörü, kumanda, kontrol ve koruma elemanları daha küçük değerlerde seçilir.

İlginizi Çekebilir: Şalt Sahası Nedir?

Münferit Kompanzasyon Nedir?

Kompanzasyon 3 farklı şekilde yapılmaktadır. Bunlar Münferit kompanzasyon, grup kompanzasyon ve merkezi kompanzasyondur. Münferit kompanzasyonda kondansatörler bireysel güç tüketicilerinin terminallerine doğrudan bağlanmaktadır. Ortak bir anahtarlama cihazı aracılığı ile açılmaktadır. Burada kondansatör gücü tüketicilere göre tam olarak ayarlanmaktadır. Asenkron motorlarda genellikle münferit kompanzasyon kullanılmaktadır. Münferit kompanzasyon avantajları ise şunlardır:

– Güç ihtiyacını düşürmektedir.

– Reaktif güç tüketim cezalarını minimuma indirir.

– Transformatörün daha çok yüklenmesini engellemektedir.

– Kablo kaybını azaltmaktadır.

Grup Kompanzasyon Nedir?

Grup kompanzasyon da kompanzasyon çeşitleri arasında yer almaktadır. Bir tesiste birden fazla tüketicinin birlikte bulunduğu, ayrı bir şekilde kompanze edilmek yerine grup şeklinde kompanzasyonun sağlandığı yapıya denilmektedir. Münferit kompanzasyona benzeyen grup kompanzasyonun avantajları şunlardır:

– Reaktif güç tüketim cezalarını minimuma indirir.

– Görünen güç ihtiyacını düşürmektedir.

– Trafonun çok yüklenmesini engeller ve gerektiğinde daha fazla yüke izin verir.

– Kablolardaki kayıpları azaltmaktadır.

Merkezi Kompanzasyon Nedir?

Merkezi kompanzasyon sistem ana panosundan reaktif rölenin kumandasında ihtiyaç duyulan reaktif güç kadar kondansatör grubunun otomatik bir şekilde devreye alınıp çıkarıldığı sistem olmaktadır. Bu kompanzasyonda sistem devresinden alınan ölçümler sonucunda reaktif kontrol rölesinin kontrolünde kondansatörler kademe şeklinde devreye girip çıkmaktadır.

En çok merkezi kompanzasyon tercih edilmektedir. Özellikle büyük ve güçlü tesislerde tercih edilen bir yöntemdir. Bu tür kompanzasyonun yapıldığı tesis veya panoda tüketici sayısı da çoktur ve bunlar sistemde sürekli aktif olmamaktadır. Merkezi kompanzasyonun avantajları şunlardır:

– İşletmenin güç faktörü bir yerden denetlenmektedir.

– En ucuz yöntem merkezi kompanzasyon yöntemidir.

– Aşırı ve düşük kompanzasyon önlenmiş olur.

Daha Fazla

Güç Sistemlerinde Kalite

Pratikte birtakım zorluk ile enerji sağlanabilmektedir. Güç sistemine bağlanan elemanlar ve bunların yol açtığı olaylar nedeniyle bazı sapmalar görülmektedir. Elektrik güç kalitesi ile ilgili çeşitli kaynaklarda farklı tanımlamalar bulunmaktadır. Son kullanıcı yüklerinin veya elektrik şebekesine bağlı ekipmanların ömür kaybı yaşamadan ve önemli bir performans göstermesi, güç sistemlerinde kalite ile gerçekleştirilmektedir.

İlginizi Çekebilir: Şalt Sahası

 Güç Sistemlerinde Kalitenin Önemi Nedir?

Son zamanlarda elektrik enerjisine olan talebin artması, elektrik güç sistemlerindeki kaliteyi daha önemli bir konuma getirmektedir. Teknolojide yaşanan gelişmeler ile birlikte elektrik enerjisine olan talep her geçen gün daha fazla artmaktadır. Talebin hızla artmış olmasına rağmen üretim, iletim ve dağıtım altyapısı aynı hızla gelişmediğinden, güç kalitesi problemleri görülmektedir.

 

 Güç Sistemlerinde Karşılaşılan Kalite Problemleri Nelerdir?

Elektrik şebekelerinde karşılaşılan güç sistemlerinde kalite problemlerinin başında gerilim çukuru gelmektedir. Bunun yanında elektrik şebekelerinde değişken reaktif güç akışından dolayı düşük gerilim veya aşırı gerilim görülmektedir. Merkezi üretim yapısına göre şekillenmiş olan dağıtım ve iletişim şebekelerinde güç sistemlerinde çeşitli kalite problemleri çıkmaktadır.

Elektrik güç sistemlerinde yaşanan kalite problemleri, kabloların ve transformatörlerin aşırı ısınmaya bağlı ömür kaybına ve koruma ekipmanlarının hata vermesine neden olmaktadır. Kalite problemleri şebekeye bağlı cihazların devre dışı kalmasına veya iletişim hatlarında gürültüye yol açmaktadır. Ciddi seviyelere ulaşan kalite problemleri sebepli ekonomik kayıplar, tüm endüstriyel ve mesken müşterilere yansımaktadır.

 Güç Sistemlerinde Kalite Nasıl İyileştirilir?

Güç sistemlerinde yaşanan kalite problemlerinin azaltılması veya ortadan kaldırılması gerekmektedir. Farklı kalite problemleri için uygun çözüm yolları aranmaktadır. Gerilim çukuru ve tepesi problemlerinin azaltılması için kesintisiz güç kaynakları sistemi olan dinamik gerilim iyileştiricileri kullanılmaktadır. Kesintisiz güç kaynakları sistemi yüksek maliyetli olduğundan, gerilim çukuru ve tepesi olaylarından korunmak için tercih edilmektedir.

Harmonikler ve reaktif güç akışından kaynaklanan kalite problemlerinin ortadan kaldırılması için pasif filtrelerin yanı sıra güç elektroniği tabanlı aktif kompanzasyon yöntemleri kullanılmaktadır. Pasif filtreler, düşük maliyetli bir çözüm yolu olmaktadır. Lakin harmonik filtreleme performansı zayıf olduğundan, rezonans oluşturma riski bulunmaktadır. Güç sistemlerinde kalite problemlerine çözüm üretilirken kurulum alanı ve maliyet gibi parametreler göz önüne alınmaktadır.

Elektrik Proje Firmaları

 Güç Sistemlerin Kalite Analizi Nasıl Yapılır?

Sektörde alışagelmiş yaklaşımların yanı sıra detaylı ölçüm ve değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Problemin kaynağının tespit edilmesi ile birlikte uygun çözüm yöntemleri uygulanmaktadır. Güç sistemlerinde kalitenin ölçülmesinde kullanılan aletler sisteme uygun olduğundan, doğru tespit yapılmaktadır.

Güç kalitesi alanında iyi eğitilmiş personeller, kalite analizini gerçekleştirmektedir. Güvenlik bilincinde olan personeller, güç kalitesi problemlerinin çözümüne önem göstermektedir. Çok sayıda noktadan aynı anda ölçümler gerçekleştirilmekte olup güç kalitesi tespit edilmektedir. Farklı alanlarda endüstrinin ihtiyacına uygun çözümler üretilmektedir. Gelen arızaların kök nedeninin belirlenmesinde, kalite analizi önemli bir rol oynamaktadır. Uygun ölçüm ve raporlama sonuçları, uluslararası standartlarda sunulmaktadır.

Daha Fazla

Şalt Sahası Nedir?

Elektriği ileten ve dağıtan sistem tesislerine Şalt sahası denir. Şalt sahaları tesislerinde transformatörler kullanılır. Bu transformatörler sayesinde gerilim, yüksek formdan alçak forma ya da alçak formdan yüksek forma dönüşür.

Elektrik, tüketiciye gelene değin birkaç tesisten geçerek yer yer gerilimde arttırılıp azaltılma işlemi yapılabilir. Bununla birlikte şalt sahalarında, gerilimin önce attırılıp daha sonra akımın azaltılması kuvvetlendirici transformatörler ile yapılır. Bunun dışında gerilimin azaltılıp akımın arttırılmasını da zayıflatıcı transformatörler yapar. Böylelikle şalt sahası nedir? Sorusunun yanıtı verilmiş olmaktadır. Transformatörlerin dışında şalt sahasında anahtarlama, koruma ve kontrol elemanları bulunur. Şalt sahasının büyüklüğüne göre koruma elemanları farklılık gösterir.

Büyük tesislerde şebekede oluşabilecek aşırı akımı ya da mevcut kısa devre akımlarını kesmek adına “Kesiciler” kullanılır. Ancak daha küçük olanlarında ise otomatik devre kesicisi ya da dağıtım devresinin korunması adına sigortalar kullanılır. Bununla birlikte şalt sahaları bir elektrik üretim santrali değildir. Elektrik santralleri ile şalt sahaları birbirine benzemektedir. Ancak şalt sahalarında jeneratörler bulunmaz. Ayrıca salt sahalarında ​​​​gerilim regülatörleri ve güç faktörü kondansatörleri gibi eşyalar bulunabilir. Bunun yanı sıra Şalt sahaları ihtiyaca göre çitle çevrili ve ya yeraltına inşa edilebilir ya da çok yüksek binalarda birden fazla şalt odası bulunabilir. Kapalı şalt sahaları ise transformatörden gelecek sesleri azaltmak için ve iklimsel faktörlerden korumak amacı ile kullanılır.

İlginizi Çekebilir: Güvenlik ve Yangın İhbar Sistemleri

Şalt Sahası Elemanları Nelerdir?

Şalt tesislerinde yer alan başlıca malzemeler; bara düzeneği, güç trafosu, ölçü aletleri, kontrol malzemeleri ve anahtarlama ekipmanlarıdır. Büyük şalt tesislerinde oluşabilecek devre ya da aşırı akımlara müdahale edilebilmesi için devre kesicilerden yararlanılır.

Daha küçük şalt sahalarında ise recloser devre kesiciler ve ya koruma amacıyla dağıtım ağları için sigortalar tercih edilir. Genellikle Şalt tesislerinde eneratör yer almaz. Ancak yakınlarında başka trafo merkezleri bulunur. Bunlara kapasitörler ve voltaj regülatörleri örnek gösterilebilir.

Şalt sahası elemanları her zaman gerilimlerin büyüklüğünden dolayı açık alana yerleştirilir. Ancak şalt salonu ünitelerinin tüm montajı kapalı yerlere yapılır. Bununla birlikte açık sahada tesis edilenleri de yer almaktadır. Büyük açık hava tip şalt sahası üç şekilde monte edilir. Bunlar;

-Cihaz tipi şalt sahası

-Toprak üstü salt sahası

-Kiriş tipi şalt sahası

Açık Hava Salt Sahaları

Açık hava şalt sahaları aslında büyük şalt sahaları olmaktadır. Büyük açık hava şalt sahalarında ise çok ağır transformatörler bulunur. Betona gömülü raylar üzerine ise yağlı kesiciler betonarme kaidelere yerleştirilir. Şalt sahaları da kendi içinde üç farklı şekilde tesis edilir.

 

1) Cihaz Tipi Şalt Sahası

​​​​ Cihaz tipi şalt sahaları engebeli arazilere kurulur. Ancak kuruluş maliyetleri oldukça ucuzdur. Bununla birlikte hafif cihazlar ve çelik çerçeveler üzerine yerleştirilir. A tipi demir direklerde baralar, zincir izolatörler arasına yerleştirilir.

 

2) Kiriş Tipi Şalt Sahası

Cihaz tipi şalt sahalarına nazaran biraz daha pahalıdır. Ancak daha küçük araziye yapılır ve daha sağlam olur. Kiriş tipi şalt sahaları, yatay ve dikey olarak birleştirilen kafes kirişlerden meydana gelir. Hafif cihazlar ve ayırıcılar kirişler üzerine yerleştirilir. Baralar, mesnet tipi izolatörler ve zincir vasıtasıyla gergin bir şekilde kirişler arasına yerleşir.

 

3) Toprak Üstü Tipi Şalt Sahası

Yerden çok yüksek yapılmaz ve maliyeti de düşüktür. Ancak bu tip sahalar için geniş ve düz yerler gerekir. Toprak üstü tipi şalt sahaları deprem ve gevşek zemin toprak kayma riskli olan yerler gibi bölgeler için kullanıma uygun olmamaktadır. Ayrıca üniteler beton sütunlar üzerine yerleşir.

 

Şalt Sahalarında Enerji Kalitesi Ve Kontrol

Yüksek gerilim altında kalan Şalt sahaları için can güvenliği ve ekipman güvenliği açısından kontrol ve bakımlarının yapılması çok önemlidir. Bu nedenle aksatılmadan yapılması gerekir. Herhangi bir problem insanlar ve cihazlar için tehlikeli olabilir. Bu da enerji kalitesini de düşürmektedir. Çok eski yapılı şalt sahalarında özellikle bu kontroller daha sık ve özenli yapılmaktadır. Bunun yanı sıra sahadaki ekipmanlara destek sağlanarak teknolojinin gelişimiyle daha güvenli ve daha kolay ekipmanlar getirilmelidir. Bunlara örnek olarak en başta röleleri verebiliriz. Röleler şalt sahalarının olmazsa olmaz ekipmanları arasındadır. Gazlı kesicilerin olduğu sahalarda ise daha modern ve güvenilir vakumlu kesiciler kullanılmaktadır. Böylelikle sahanın kullanılabilirliği uzatılır ve olası kesintiler en aza indirilmektedir.

Daha Fazla

Elektrik Proje Firmaları

Endüstriyel alanda faaliyet gösteren firmaların elektrik projelerinin kanunla belirlenmiş koşullara uygun olması gerekmektedir. Elektrik projelerinin hayata geçirilmesinde projeyi üstlenen firmanın iş sağlığı ve güvenliği alanında gerekli donanıma sahip olması gerekmektedir. Bartek 25 yılı aşkın iş tecrübesiyle sektörün önde gelen elektrik proje firmaları arasında yer almaktadır.

Bartek kuruluşundan bu yana kendini sürekli geliştiren dinamik, bilgili ve alanında uzman bir ekip ile hizmet vermektedir. Ülkemizde ve komşu devletlerde hayata geçirilen büyük projeler ile alanında yetkin olduğunu kanıtlamıştır. Bartek alanında uzman kadrosu ile fabrika, okul, hastane, iş merkezi, alış veriş merkezi, liman ve konut gibi bir çok projeye imza atmıştır. Elektrik taahhüt işlemleri denilince ilk akla gelen firma olmasını ise bitirdiği projeler ile alanında uzman ekibine borçludur.

İlginizi Çekebilir: Elektrik Taahhüt

 Elektrik Taahhüt Hizmetlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

İster bir iş merkezi olsun isterse bir konut olsun her türlü yapının bitiş ve faaliyet onayı alması için ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olması gerekmektedir. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar tarafından gerçekleştirilen denetlemelerde öncelikle projeler değerlendirilmektedir. Yapının inşaatına başlanabilmesi için projede yer alan tüm maddelerin kanun ve yönetmeliklere uygun olması gerekmektedir. Aksi halde proje taahhüdüne onay verilmemektedir.

Denetlemelerde en çok dikkat edilen konu ise elektrik ile ilgili projeler olmaktadır. Elektrik dikkat edilmediği zaman büyük afetlere yol açabilecek tehlikeli bir olgudur. Bu sebeple de elektrik taahhüt hizmetlerinde alanında uzman kuruluşlar ile ve kişiler ile çalışılması gerekmektedir. Bartek alanında uzman projelendirme ve uygulama ekibi ile her türlü elektrik taahhüdü hizmetini titizlikle yerine getirmektedir.

 

Elektrik Taahhüdü ve Projelendirmede Dikkat Edilmesi Gerekenler?

Elektrik alanında yapılacak olan işlemlerde projelendirme işin önemli bir kısmını karşılamaktadır. Yapılacak olan yapıya ve işe uygun şekilde bir projelendirme yapılmalıdır. Proje her ne kadar kağıt üstünde bir planlama olsa da uygulamaya geçişte önemli bir etkendir. Projelendirmenin amaca uygun bir şekilde ve ilgili kanun ve yönetmeliklere uyumlu olması gerekmektedir.

Proje aşamasında sonra uygulama alanında da son derece titiz çalışılması gerekmektedir. Projeye dikkat edilmeden yapılan işlemler onay alamayacağı için hem zaman hem de maddi kayba yol açabilmektedir. Ayrıca yetkili merciler tarafından gerçekleştirilen denetlemelerde de onay verilmeyecektir. Bir projenin onay alamaması projeyi üstelenen firmaya da olumsuz olarak geri dönüş sağlamaktadır.

Bartek elektrik ülkemizin önemli projelerine göstermiş olduğu başarı ile dikkat çekmektedir. Bir çok büyük projede sorumluluk alarak hem projelendirme hizmeti hem de danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

Elektrik Taahhüt ve Projelendirme Alanında Verilen Hizmetler Nelerdir?

Bartek 25 yılı aşkın iş ve bilgi tecrübesi ile elektrik taahhüt ve projelendirme alanında bir çok önemli işe imza atmıştır. Bartek bir çok projede komple yada bağımsız bölümlerin yapımında destek olmuştur. Elektirk ve enerji aktarımı alanında yapmış olduğu işlerde ne kadar bilgili ve tecrübeli olduğunu kanıtlamıştır.

Bartek elektirk;

 • Orta Gerilim Trafo Merkezlerinin Yapımı,
 • Enerji Nakil Hattı Tesislerinin Kurulumu
 • Kuvvetli Akım Dağıtım Sistemlerinin Kurulumu
 • Harici ve Dâhili Aydınlatma Sistemlerinin Yapımı
 • Güvenlik ve Yangın İhbar Sistemleri Kurulumu
 • Kartlı Geçiş ve Kontrol Sistemlerinin Kurulumu
 • Yıldırımdan Korunma ve Topraklama Sistemlerinin Yapımı
 • Telefon, Data ve Yapısal Kablolama Sistemlerinin Yapımı
 • Anahtar teslimi endüstriyel tesis otomasyon Sistemleri Kurulumu

gibi bir çok alanda hizmet vermektedir.

 

Orta Gerilim Trafo Merkezlerinin Yapımı

Endüstri alanında yapılan çalışmalarda orta gerilim trafo merkezlerinin taahhüdü ve projelendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Elektrik akımının trafo le kontrol edilerek dağıtılmaktadır. Orta gerilim trafolar elektik akımının kuvvetini dengeleyerek tesisin elektik tesisatını korumaktadır.

 

Enerji Nakil Hattı Tesislerinin Kurulumu

Enerji nakil hatları elektriğin dağıtılmasından sorumludur. Nakil hatlarının sıfırdan yapılması yada yeniden yapılandırılmasında bartek alanında uzman ve tecrübeli personeli ile bu işi en iyi ve doğru şekilde yerine getirmektedir.

 

Kuvvetli Akım Dağıtım Sistemlerinin Kurulumu

Elektrik akımı her zaman aynı şiddette gelmemektedir. Bu sebeple yapılarda elektrik kaynaklı sorun oluşmaması için trafolar ve kuvvetli akım dağıtım sistemleri kullanılmaktadır. Kuvvetli akım dağıtım sistemi ile özellikle fabrikalar gibi büyük yapıların işlemlerinde bir sorunla karşılaşmasının önüne geçmektedir. Akım dağıtım sistemleri ve trafolar ile elektriğin şiddetinden kaynaklı arızaların önüne geçmek için kurulmaktadır.

 

Harici ve Dâhili Aydınlatma Sistemlerinin Yapımı

Aydınlatma her alanda kullanılan en büyük olgudur. Bartek sunduğu harici ve dahili aydınlatma taahhüt ve projelendirme ile yapıların her zaman gündüz gibi aydınlık olması sağlanmaktadır. Aydınlatma sistemlerinin projelendirmesinde öncelik işlerin kesintiye uğramadan güven için yapılmasıdır.

 

Güvenlik Sistemlerinin Kurulumu

Bir ok yapıda kartlı geçiş sistemi yada farklı güvenlik sistemleri kullanılmaktadır. Bu güvenlik sistemlerinin sorunsuz bir şekilde çalışması için yapıya uygun bir şekilde projelendirmesi yapılmalıdır. Güvenlik sistemleri içinde kartlı geçiş sistemleri, güvenlik ve yangın sistemleri gibi projeler yapılmaktadır.

 

Bartek Elektrik Taahhüt ve Projelendirme Hizmetleri

Bartek elektrik konusunda alanında uzman ve deneyimli bir kurumdur. Kuruluşundan bu yana kaliteli ve uygun hizmet için çalışmaktadır. Bartek yukarıda saydığımız projelendirmeleri yaparken alanında uzman ve deneyimli personeli ile işlemleri gerçekleştirmektedir. Yapılan işlemlerde öncelikli amaç projenin amacına uygun olması ve yapılan denetlemelerden onay almasıdır.

 

Onay alınan projelerin gerçekleşmesinde alanında uzman ve tecrübeli ekimiz büyük bir titizlikle işlemleri gerçekleştirmektedir. Sizlerde yapılarınız ve işlerinizde bir adım önde olmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Daha Fazla

Elektrik Taahhüt Firması Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

İster büyük ister küçük olsun her inşaat ve elektrik projesi kendine has zorluklar barındırır. Bu zorlukların üstesinden gelmek için programlara, projeye ve bütçeye sıkı sıkıya sadık olmak gerekir. Bunların gerçekleşmesi içinse taşerondan, işverene herkesin uyum içinde çalışması gerekir. Bartek Elektrik olarak çeyrek asırı geçen deneyimimizde fabrikalardan, limanlara, hastenelerden, ticari binalara sayısı projeyi başarı ile teslim ettik. Bu projelerden elde ettiğimiz birikim ve tecrübe doğrultusunda elektrik taahhüt firması seçerken dikkat edilmesi gerekenleri sizler için sıraladık. Elektrik taahhüt hizmetlerimizi incelemek içinse bu linki ziyaret edebilirsiniz.

Elektrik Taahhüt Firması ve Seçim Kriterleri

Kalite

Kalite elektrik iş ve projeleri için birçok farklı anlama gelse de kaliteli bir taahhüt firmasını belirleyen unsurlar aşağıdaki gibidir.

 • Ticarette yetkin olmak
 • Proje alanına adım attığınız andan gün sonunda ayrıldığınız ana kadar detay odaklı bir çalışma sürdürmek
 • Deneyiminizi ve sektör bilginizi her göreve uygulamak
 • Verimliliği artırmak ve proje maliyetlerini kontrol altında tutmak için kalıpların dışında düşünmek
 • Projedeki diğer işlemlere karşı saygılı olmak
 • İşi ilk seferde doğru yapmak
 • Ticaretiniz, projeniz, iş arkadaşlarınız ve işvereninizin itibarına özen göstermek
 • Proje çalışmasının tüm ilgili alanlarındaki ilgili sertifikalara sahip olmak
 • Şirket çalışanlarına gerekli eğitimleri düzenli bir şekilde veriyor olmak
Proje alanına adım attığınız andan gün sonunda ayrıldığınız ana kadar detay odaklı bir çalışma sürdürmek elektrik projelerinin önemli bir unsurudur.

Proje alanına adım attığınız andan gün sonunda ayrıldığınız ana kadar detay odaklı bir çalışma sürdürmek elektrik projelerinin önemli bir unsurudur.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Eğer bir projede elektrik varsa emniyet maksimum seviyede olmalıdır. İnşaat projelerinde güvenliğin önemini anlatmaya gerek olmasa da ne yazık ki istenmeyen olaylarla karşılaşılabiliyor. Bir sonraki projeniz için elektrik taahhüt firmasını değerlendirirken, seçtiğiniz müteahhit, çalışanların emniyetli bir şekilde çalışma uygulamalarının tüm unsurları konusunda uygun şekilde eğitilmesini sağlayan yerleşik ve kapsamlı bir emniyet programı sağlamalıdır. Bu, şantiye kazalarını azaltmaya ve proje çizelgelerini ve bütçelerini yolunda tutmaya yardımcı olacaktır.

Elektrik projelerinde emniyet en başta gelen unsurlardan biridir.

Elektrik projelerinde emniyet en başta gelen unsurlardan biridir.

Güvenilirlik

Seçeceğiniz elektrik taahhüt firmasının her anlamda güvenilir olması çok önemlidir. Bu projenin sürdürülebilirliğinden, gereksiz bütçelendirmeye kadar geniş bir alanı etkileyecektir.

 • Yapacaklarını söylediklerinde ortaya çıkıyorlar
 • Sözleşme şartnamelerine göre iş yaparlar
 • Sorulara veya endişelere zamanında yanıt verirler
 • Zaman ve bütçe kısıtlamaları dahilinde çalışırlar

Bu konuda Bartek Elektrik olarak siz değerli müşterilerimize tavsiyemiz, elektrik proje ve taahhüt işlerinizde firmaların diğer işlerindeki proje sorumluları ile iletişime geçerek bilgi almanız olacaktır. Bu firmaların ne kadar güvenilir ve samimi olduklarını ortaya çıkaracaktır.

Endüstriyel Deneyim

Elektrik proje ve taahhüt işlerinde deneyim bir çok noktada işin daha hızlı ve uygun bütçe ile bitmesini sağlayabilir. Bu nedenle hayata geçireceğiniz projeye benzer iş yapmış firmaları tercih etmeniz size ciddi bir avantaj sağlayabilir. Seçtiğiniz elektrik proje firması, endüstriyel tesisler için bir yaklaşım kullanıyorsa, bu yaklaşım endüstriyel, perakende veya ticari projeniz için uygun olabilir ve potansiyel olarak zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlayabilir. Ya da liman, yanıcı patlayıcı tesis, demir çelik ve çimento gibi zorlayıcı ve farklı eğitim ve standartlara sahip olunması gereken projelerde deneyimli bir firma ile çalışmanız işlerinizi kolaylaştıracaktır. Şunu da unutmayın bir elektrik probleminin birden fazla mühendislik çözümü vardır. Bu nedenle farklı endüstriler görmüş firmalar her zaman bir adım öndedir. Referans projelerimizi incelemek için tıklayabilirsiniz.

Elektrik taahhüt firması seçerken farklı endüstriyel deneyimlere sahip firma ile çalışmak sizlere avantaj sağlayacaktır.

Elektrik taahhüt firması seçerken farklı endüstriyel deneyimlere sahip firma ile çalışmak sizlere avantaj sağlayacaktır.

Maliyetler ve Kontrolü

Bir elektrik projesinin en can alıcı noktalarından biri şüphesiz maliyet tarafıdır. Teklifleri topladığınızda hem yüksek fiyat veren firmalardan hem düşük fiyat veren firmalardan bunun nedenini sorgulayın. Doğru, kapsamlı ve adil bir fiyat teklifi veren bir firma ile çalışmak sizlere proje boyunca avantajlar sağlayacaktır. Bir diğer önemli husussa maliyet kontrolüdür. Yine, bir proje başladığında, birçok şey programları rayından çıkarabilir ve bütçeleri ummadığınız noktalara getirebilir. Bu konuda elektrik taahhüt firması ile açık bir şekilde konuşmanız gerekebilir.

Özet

Özetle elektrik taahhüt firması seçerken referanslarına güvenebileceğiniz, kalite ve iş sağlığını üst düzeyde tutan firmalarla çalışmanızı öneriyoruz. Bartek Elektrik çeyrek asırı aşan deneyimi ve yüzlerce referansı ile sizlere projelerinizde çözüm sunmaktan mutluluk duyacaktır. Bizlerle iletişime geçmek için hemen formu doldurabilirsiniz.

Daha Fazla

Harmonik Nedir? Etkileri Nelerdir?

Harmonik; akım ve gerilimlerin şebekeye bağlanması ile harmonik akım üreterek kare dalga yaratır. Bu şebeke içerisinde olan gerilim ve akım dalgalarının şekillerini sinüsten uzaklaştırarak dalgaların bozulmasına harmonik denilmektedir. Harmonik nedir diye bakıldığında; dağıtım şebekelerinde gerilim sinüs şeklindedir. Şebekeden çekilen akımında sinüs şeklinde olması beklenmektedir. Ancak günümüzde gerilim ve akım dalgalarını sinüs şeklinde olması zorlanmıştır. Bu gerilim ve akımların farklı şekillerden farklı bir şekle gelmesine harmonik denilmektedir.

İlginizi Çekebilir: Elektrik Taahhüt

Bu harmonik kavramı Fourier Teoremidir. Bu teoreme göre; herhangi bir periyodik dalga halini bileşen frekanslardaki bileşenlerin toplamıdır.

Harmoniklerin frekansları şu şekildedir:

 • 50 hz,
 • 150 hz,
 • 250 hz,
 • 350 hz,

Harmoniklerin kontrol altına alınması önemli bir enerji kalitesi sorunudur.

Harmoniklerden güç elektroniği üretmek, elektrik tesislerinde güç kalitesinde bazı problemlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. En yaygın olan harmonik kaynak AC frekansıdır. İçerisinde bulunan yarı iletken sayesinde harmonik akımlar üretmektedir.

Harmoniklerin Şebekeye Zararları Nelerdir?

 • Kompanzasyon panolarında harmonik akımları çekerek kondansatörün ömrünü kısaltır.
 • Trafolarda olan gerilimlerde dalga şekilleri bozulur.
 • Elektik motorlarında aşırı ısınmalar olur.
 • Gerilimlerde düşmelere neden olur.
 • Sistemde bulunan kesicilerin hatalı bir şekilde çalışmasına neden olmaktadır.
 • Elektrik motorlarında verimlilik azalır.
 • Motorlarda sarsıntılara neden olur.
 • Trafolarda izolasyon sorunlarına sebep olur.
 • Harmoniklerden oluşacak aşırı gerilim ve akımdan dolayı tesiste bulunan elemanlara zarar verebilmektedir.
 • Dalga şekillerini bozarak güç kalitesinde sorunlar olabilmektedir.

Elektrik alt yapınızda harmoniklerin artması trafolar için ciddi bir problemdir.

Tesislerde Harmonik Oluşturan Kaynaklar Nelerdir?

 • Gerilim regülatörleri,
 • Gazlı lambalar,
 • Trafolar,
 • Motorlar,
 • Ark fırınları,
 • Aküler,
 • Balastlı lambalar,
 • Ledler,
 • Lineer olmaya yükler,
 • Ups’ler,
 • Kompaszasyon panoları,
 • Hız kontrol sürücüleri,

AC sürücüler harmonik kaynaklarından biridir.

Harmonikler Nasıl Ölçülür?

Harmoniklerin analizi ve ölçümü oldukça önemlidir. Harmoniklerin şebekede bulunan gelirim ve dalga şekillerinin bozulması gibi sorunları giderilmesi ve enerji kalitesini artırması önemlidir.

Harmoniklerin multimetre şeklinde ölçümü mümkün değildir. Harmonik analizör ile enerji kalitesi ölçümü yapılmaktadır. Bu harmonik analizör enerji kalitesi ölçümü yapmak için geliştirilmiştir. Aynı zamanda ölçü aletri ile de sistemdeki harmonikler ölçülebilmektedir.

Harmonik Nasıl Önlenir?

Harmonik filtreleme; bir sistemde bulunan harmonikleri filtreleyerek sistemdeki ekipmanların aşırı ısınması önlenebilmektedir. Bu şekilde devre kesiciler yanlış girilmesi önlenmektedir. Bu yanlış kesilmeler sonucunda güç kalitesi iyileşir. Aktif ve pasif filtre olmak üzere iki çeşit bulunmaktadır.

Aktif filtreleme sistemi; bu filtreler lineer şeklinde olmayan aktif olan elemanların çektikleri akım harmonikleri karşılamaktadır. Şebekede akım çekilmesini sağlamakta olan güç elektroniği sistemlerinde kullanılan filtredir. Bu aktif filtreler, sistem içerisinde olan harmonik akımları ölçerek sisteme dengeleme akımı üretir. Bunun sayesinde harmonik akımlar ortadan kalkar. Lineer akım dalga formları tekrar oluşturulur. Aktif filtreler harmonikleri önemli ölçüde azaltmaktadır. Bunun sayesinde reaktif gücü de düzenler.

Pasif filtre sistemi; kompanzasyon panolarında rezonans durumunu engelleyen filtredir. Kondansatör ve reaktörün seri bağlanması durumunda rezonans durumu ortaya çıkmaktadır. Bu çıkan durumu pasif filtreleme sistemi ile engellemek mümkündür. Pasif filtreler ile harmoniklerin akımının süzülmesi sağlanmaktadır. Sistemde olan C ve L değerlerini ayarlamaktadır. Pasif filtreleme malzemeleri; giriş reaktörü, çıkış reaktörü, şönt reaktörü, kondansatördür.

Harmoniklerin bozulması kötü bir haberdir. Bu bozulmalar sonucunda beklenmeyen maliyetler ortaya çıkmaktadır. Harmoniklerin azaltılması veya düşürülmesi kullanılan cihazların ömrünü uzatmaktadır. Aynı zamanda enerji tasarrufu da yapılmaktadır. Harmoniğin azaltılmaya çalışmasının sebebi; sorunların orataya çıkmasını önlemek içindir. Harmonik azaltma ile; cihazların ömürleri uzar, verimlilik artar, elektronik cihazların arızaları azalır ve maliyet kaybı yaratmazlar.

Evlerde bulunan televizyon, bilgisayarlar, aydınlatmalar gibi ekipmanlar harmoniklere neden olabilmektedir. Bankalar, ofisler, alışveriş merkezleri harmonikler üretmektedir. Harmoniklerin bozulmasının en büyük neden ise artan güç talepleridir. Aynı zamanda güç kalitesininde bozulması ile her işletme için finansal etkisi olmaktadır.

Daha Fazla

Güvenlik ve Yangın İhbar Sistemleri

Yangın, en feci tehlikelerin başında yer alırken yangına karşı tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Çünkü insan hayatında neler olup biteceğine dair bir garantilik söz konusu değildir. Birden bire yaşam alanınızda çıkacak yangın, canınızı tehlikeye sokmanıza neden olabilir. Hem eşya hem de insan sağlığının tehlikede olmasına neden olur. Bu yüzden güvenlik ve yangın ihbar sistemleri oldukça önemli ve bir o kadar da gereklidir. Elektrik taahhüt firması nasıl seçilir konulu yazımızı okumak için bu linki ziyaret edebilirsiniz.

İlginizi Çekebilir: Enerji Nakil Hatları

 Güvenlik ve Yangın İhbar Sistemleri Niçin Kullanılır?

Yangını algılayarak haber vermesinden dolayı yangın sistemleri ihtiyaca dönüşmeye başlamıştır. Yangını önlemek ve ortamı korumak amacıyla kullanılır. Sistemli bir bildirme ürünü olduğundan dolayı ev ve iş yerlerinin vazgeçilmezleri arasında yer bulmayı başarmıştır. Güvenlik amacıyla kullanılan yangın sistemleriyle;

-Yangınla mücadele edebilirsiniz

-Önceden tedbirinizi alabilirsiniz

-Mal, can kayıplarının yaşanmasının önüne geçebilirsiniz.

Kısaca birden çoklu özelliğe sahip olmasından dolayı artık güvenlik ve yangın ihbar sistemleri önemli bir hale gelmeye başlamıştır.

 Güvenlik ve Yangın İhbar Sistemleriyle Tedbirli Yaşam

Güvenlik ve yangın ihbar sistemlerinin kullanıcılara entegre çözümler sunduğunu söylemek mümkündür. Hayati tehlikeleri ortadan kaldırmak ve daha istediğiniz bir yaşamın içerisinde olmanızı sağlar. Alarm sistemlerinin de kendi içerisinde farklı modelleri yer alırken, nasıl bir çalışma kapasitesine sahip olanları istiyorsanız temin edebilirsiniz. Yangının nerede çıktığı konusunda akıllı bir manyetik sisteme sahiptir. Böylelikle yangın çok fazla büyümeden en hızlı şekilde müdahale işlemlerinin yapılması sağlanmış olunur.

 Güvenlik ve Yangın İhbar Sistemleri Satışı

Yangın ihbar ve güvenlik sistemlerinin satışlarına yer veren Bartek farkıyla artık yaşamınızı risklerden korumaya başlamış olursunuz. Tesis, bina ve işletmelerdeki her türlü tehlikelerin tespit edilerek giderilmesine yardımcı olur. Yüksek bir güvenlik konforunun oluşmasına yardımcı olacağından dolayı artık günümüzde vazgeçilmez bir sistemler arasında yer alır. Kullanımı oldukça kolay olmasından dolayı artık güvenle kullanılabilir. Tesis, bina, iş yerlerinde çıkabilecek yangına karşı yangın algılama sistemleriyle etkili bir şekilde önlem alınmaya başlanır.

İlginizi Çekebilir: Kompanzasyon Nedir?

 Can ve Mal Kaybını Önlemek İçin Güvenlik Sistemleri

Can mal kayıpları karşı karşıya kalmak kimse istemez. Bu yüzden doğa felaketlerine karşı entegre çözümlerin mutlaka olması gerekiyor. Güvenliği üst düzeyde tutmayı sağlayacak olan güvenlik sistemlerini kullanarak daha sorunsuz yaşam içinde olabilirsiniz. Sistem içerisinde hemen algılayıp otomatik olarak uyarı veren bir mekanizma bulunuyor. Böylece iş işten geçmeden en hızlı şekilde artık yaşama dair güvenliğin alınmasını sağlamaya başlayabilirsiniz. Hızlı ve sorunsuzca can mal kayıpların önüne geçebilir ve daha risk olmayan yaşamın parçası olabilirsiniz.

Bina güvenilirliğini sağlayacak olan üstün teknolojili güvenlik sistemlerini uygun fiyatlarla alabilirsiniz. Makul fiyatlar ödeyerek sahip olacağınız güvenlik ve yangın alarm sistemleri neticesinde yangını tetikleyen her ne varsa anında haber edilmiş olunur. Hızlı haber veren bir sistem özelliğine sahip olması, tehlikeyi büyümeden çözüme kavuşturmanızı sağlamış olur. Özellikle orta ve büyük ölçekli işletmelere bu tür güvenlik birimlerinin faydaları çok fazladır.

Daha Fazla

Enerji Nakil Hatları

Genel olarak enerji nakil hatları elektrik enerjisini büyük olan mesafeler arasında iletebilmek amacı ile elektrik enerjisi iletiminde ve dağıtımında kullanılmakta olan bir yapıyı ifade etmektedir. Kuleler ya da direkler tarafından asılan bir ya da daha fazla yalıtılmamış olan elektrik kablosundan bir diğer deyiş ile genelde üç fazlı güç için üçün katlarından meydana gelmektedir. Yalıtımın çoğu etrafındaki hava tarafından sağlanmakta olduğundan enerji hatları genelde büyük miktarlarda olan elektrik enerjisi için en düşük maliyetli güç iletim yoludur.

İlginizi Çekebilir: Proje Danışmanlık Hizmetleri

 Enerji Nakil Hatları Nedir?

Yeraltı ENH üstüne havai hat şeklinde kurulmakta olan enerji nakil hatları, esasen taşıyıcı direk öbür adı ile pilon şeklinde temelleri sağlam oluşturulmuş bir transformatör istasyonlarına bağlı bulunan iletken yapılardır. Enerjiyi kontrol altına alıp alüminyum ve bakır gibi iletken kablolar ile düşük ve yüksek enerjinin iletilmesi sürecinde taşıyıcı temelleri meydana getirmektedir. Yüksek izolasyon kurulup elektrik enerjisinin en uzak noktadan istenen güç ile nakliyesinde birincil görevi görmektedir. ENH bir hat çeşidi olarak uzun bir havai hat olarak, yeraltından başlayarak elektrik santralindeki kuvvetin yoğunlaştığı alüminyum ve bakır iletkenlerin yalıtkan bir izolatör kaynağıdır. Türkiye içerisindeki ENH sistemleri genel olarak TEİAŞ tarafından kontrol edilerek çalıştırılmaktadır. Yerleşim alanlarına göre sabitlenmektedir.

 Enerji Nakil Hatları Nerede Kurulur?

Şehir içi elektrik dağılımda kullanılan bir hatlar, yüksek bir iletken kapasitesine sahip olmaktadır. Büyük transformatör istasyonlarına bağlı şekilde çalışmakta olan bu sistemler, özellikle de açık arazilerde ve uzun mesafeler ile kurulmaktadır. Taşıyıcı kapasitesi yüksek bir gerilime dayanıklı olan mevcut nakil hatları, istasyonlar arasında bulunan geçişlerin sağlanmasında önemli bir yer tutmaktadır.

İlginizi Çekebilir: Kompanzasyon Nedir?

Sinüsoidal alternatif akım ile çalışmakta olan iletkenler, endüktanslar ve frekans meydana getirip sabit hat üstünden kontrollü nakliye meydana getirmektedir. Enerjinin çıkış noktasından başlayarak, gidiş noktasına kadar şebeke frekansının ileti performansı, hat parametreleriyle ve uzunluklarıyla beraber elektriğin gerilimin ayarlanması temin edilmektedir. Hattın omik direci ile birlikte endüktif reaktansı birbirinin mevcut bağlantı noktalarına göre enerjinin de yoğunluğu ile çalışan iletkenlerdir.

 Enerji Nakil Hattı Ne İşe Yarar?

Enerji nakil hatları genel itibari ile standartlara bağlı kalınarak inşa edilebilen, üretilen elektrik enerjisinin en uzak noktalara taşınmasını sağlamakta olan, farklı konstrüksiyon yapılarına sahip iletkenler, direkler, topraklama ekipmanları, izolatör ekipmanları ve hırdavat takımları gibi malzeme gruplarından oluşan nakliye hatlarıdır. Elektriksel açıdan ele alındığında enerji iletim hatları, hat uzunlukları ile ve parametreleri karakterize edilmektedirler. Tüm sinüsoidal alternatif akım ile çalışan iletkenlerde mevcut olduğu gibi, enerji iletim hava hatlarının da zamanda endüktans, omik direnç, kapasite katsayıları kısa bir ifade ile R-L-C hat sabitleri bulunmaktadır. Enerji nakil hatlarının ise omik direnci doğru akım direncinden çok daha büyüktür, bunun sebebi de deri etkisi olayıdır.

Öbür yandan komşu iletkenlerden akabilen akımların halkaladığı akılar sebebiyle, faz iletkenlerinin karşılıklı ve self endüktansları meydana gelmektedir. Bununla beraber sinüsoidal alternatif akım ile çalışılmasından dolayı endüktans deyiminin yerine, şebeke frekansının bir fonksiyonu kabul edilen endüktif reaktans tanımı kullanılmaktadır. Hattın endüktif reaktansı ve omik direnci birbirine seri bağlı şekilde düşünülmektedir ve hattın karakterize edilmesi bahsedilen iki büyüklüğün seri toplamı sayılan empedans ile gerçekleşmektedir.

Daha Fazla

Kompanzasyon Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Enerji üretimi ve tüketimi bakımından çok daha ekonomik nitelikli yöntemler için birçok çalışma gerçekleşmektedir. Bu çalışmalardan birisi olarak kompanzasyon öne çıkmaktadır. Böylece pek çok farklı yerde kullanılacak olan enerji daha tasarruflu şekle gelmektedir. Birçok kişi tarafından kompanzasyon nedir sorusunun cevabı merak edilmektedir.

Kompanzasyon Nedir?

Mevcut enerjinin niteliğini artırarak en hesaplı biçimde kullanıcıya ulaştırılabilmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Elektrik enerjisinde; üretildiği santrallerden başlayarak tüketildiği yüke erişinceye kadar farklı elektrik kayıpları meydana gelmektedir. Bu kayıpları azaltıp azami derecede elektrik enerjisinden faydalanmak için yapılan işlemlerden biri de kompanzasyon işlemidir. Genel olarak kompanzasyon indüktif ve kapasitif etki sonucunda meydana gelen akım ve voltaj arasında yer alan faz kaymasını sıfıra çok daha yakın tutma işlemi olarak ifade edilmektedir. Verimin artış göstermesi ve şebekenin reaktif kuvvetten kötü etkilenmemesi amacı ile endüktif sistemin giriş kısmına bir kompanzasyon kondansatörü bağlanarak sistem içerisinde üretilebilen indüktif reaktif kuvvet şebekeye verilmeksizin kondansatörlerde depolanmaktadır.

Kompazasyonun Yararları Nelerdir?

Kompanzasyonun sisteminin pek çok yararları bulunmaktadır. Bu yararlar şu şekilde ifade edilmektedir:

 • Kompanzasyon sonucu gereğinden çok reaktif güç sistem içerisinde taşınmayacaktır.
 • Şebeke içerisindeki güç kayıpları azalacaktır.
 • Hattan daha çok aktif enerji iletilebileceğinden iletim, üretim ve dağıtım sistemlerinin mevcut kapasitesi artmaktadır ve buna bağlı şekilde verim yükselmektedir.
 • Gerilim düşümü sebebiyle sınırlı gücün taşındığı hatlarda enerji nakliye kapasitesi artar.
 • Isı kayıpları azalmaktadır.

Şeklinde sıralanmaktadır.

İlginizi Çekebilir: Enerji Nakil Hatları

Kompanzasyon Neden Yapılır?

Herhangi bir nedenden dolayı kompanzasyon yapılmaması durumunda şebekeler içerisinde kayıplar meydana gelmektedir. İletim hatları ile birlikte kablolar çok daha fazla bir akım çekmektedir. Bundan dolayı büyük gerilim düşümleri de peşi sıra gelmektedir. Enerji nakliye kapasitesi düşüş göstermektedir. Tesislerde ve işletmelerde reaktif gücün harcaması fazla ise güç katsayısı (Cos φ) düşmektedir ve tesis nominal olan kapasitesinin altında çalışmaktadır. Bu sebepten dolayı da gerilim düşümü ve kayıplar büyük ölçüde artmaktadır. Düşük (cosθ) değeri bir diğer deyiş ile reaktif Güç değerinin mevcut olan aktif Güç değerinden çok yüksek olmasının neden olduğu belli başlı problemleri şöyle sıralanmaktadır:

 • Transformatörlerin fazla ısınması
 • Ürün ömürlerinin azalması
 • Jeneratörlerin ve trafoların tam yüklenmesi, yeni olan yüklerin eklenemez biçimde oluşu
 • Gerilimin büyük ölçüde düşmesi
 • Kablolarda ısınmanın görülmesi
 • Reaktif ceza

Şeklinde olmaktadır.

Kompanzasyon Ne İşe Yarar?

Özellikle elektrik bakımından ve enerji konusunda verimin çoğalması için kompozisyon oldukça önemli bir işleve sahip olmaktadır. Aynı zamanda mevcut şebekenin reaktif olan güçten etkilenmemesi amacı ile depolama görevini üstlenmektedir. Bu kapsamda indüktif sistemin giriş bölümüne bir kompanzasyon kondansatör bağlanmaktadır. Bu sayede reaktif güç bir şebekeye verilmeksizin kondansatör kapsamında depolama işlemi gerçekleşmektedir. Paralel olarak yapılan pek çok farklı teknik yöntem ile enerji bireysel veya birçok endüstri ile çeşitli iş sektörleri için daha verimli biçimde iletim imkanı sağlayacaktır.

Daha Fazla