Tipik olarak 1kV ve üzeri çalışan elektrik sistemlerinin orta gerilim projeleri olarak adlandırılır. Başarılı ve güvenli bir uygulama sağlamak için OG proje tasarımlarında dikkate alınması gereken birkaç önemli nokta vardır. Yeni blog yazımızda orta gerilim projelerini planlarken ve yürütürken dikkate alınması gereken temel faktörleri ele aldık.

İlginizi Çekebilir:GES Devreye Alma

Sistem Tasarımı ve Mühendisliği: Orta gerilim sistemini tasarlamak için deneyimli elektrik mühendisleriyle çalışın. Yük gereksinimleri, gerilim düşümü, arıza akımı hesaplamaları, sistem koordinasyonu ve koruma şemaları gibi faktörleri göz önünde bulundurun. İyi tasarlanmış bir sistem güvenilirlik, verimlilik ve buna bağlı olarak çalışma sürekliliğini sağlayacaktır. Tasarım sonunda ise proje ilgili standart ve yönetmeliklere uygunluk sağlayacaktır.

Ekipman Seçimi: Özel proje ihtiyaçlarınıza uygun, güvenilir ve yüksek kaliteli orta gerilim ekipmanı seçin. Buna şalt cihazları, transformatörler, devre kesiciler, koruyucu röleler ve kablolar dahildir. Güvenilir orta gerilim ürünleri üretme konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahip saygın üreticilerin ekipmanlarını seçin.

Güvenlik Standartları ve Kodları: Yerel ve uluslararası güvenlik standartlarına ve kodlarına uygunluğu sağlayın. Orta gerilim sistemleri önemli riskler taşır, bu nedenle güvenlik kurallarına uyulması çok önemlidir. Güvenli ve uyumlu bir kurulumu garanti etmek için Ulusal Elektrik Yasası (NEC) ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) standartları gibi düzenlemelere aşina olun.

Saha Değerlendirmesi ve Hazırlığı: Orta gerilim projesi için konumun uygunluğunu değerlendirmek üzere kapsamlı bir saha değerlendirmesi yapın. Çevre koşulları, ekipman kurulumu ve bakımı için erişim ve açıklık gereksinimleri gibi faktörleri göz önünde bulundurun. Temeller, topraklama ve gerekli altyapı dahil olmak üzere sahayı orta gerilim ekipmanını barındıracak şekilde hazırlayın. Elektriğin her alanında olduğu gibi orta gerilim tesislerinde de güvenlik tedbirleri üst düzey olmalıdır ve tasarımlar buna göre yapılmalıdır.

İzinler ve Onaylar: Orta gerilim projesine başlamadan önce yerel makamlardan gerekli tüm izinleri ve onayları alın. Düzenlemelere uygunluğu sağlamak ve gerekli izinleri almak için ilgili düzenleyici kurumlarla iletişime geçin. Uygun izinlerin alınmaması projede gecikmelere, para cezalarına ve yasal sorunlara yol açabilir.

İlginizi Çekebilir: Enerji Kalitesi ve Önemi

Nitelikli İş Gücü: Orta gerilim projesini yürütmek için nitelikli ve deneyimli elektrik uzmanları istihdam edin. Buna orta gerilim sistemleri ve güvenlik protokolleri hakkında bilgi sahibi olan lisanslı elektrikçiler, mühendisler ve teknisyenler dahildir. Nitelikli personel doğru kurulum, test ve devreye alma sağlayarak hata ve kaza riskini en aza indirir.

Test ve Devreye Alma: Orta gerilim sisteminin performansını ve güvenilirliğini doğrulamak için kapsamlı bir test ve devreye alma planı uygulayın. İzolasyon direnci, yüksek potansiyel, transformatör oranı ve röle koordinasyonu gibi testleri gerçekleştirerek düzgün çalıştığından ve spesifikasyonlara uygunluğundan emin olun. Tüm test faaliyetlerini belgeleyin ve ileride başvurmak üzere ayrıntılı kayıtlar tutun.

Eğitim ve Dokümantasyon: Orta gerilim sistemini işletecek ve bakımını yapacak personele yeterli eğitim verin. Güvenlik prosedürlerini, acil durum protokollerini ve düzenli bakım gereksinimlerini anladıklarından emin olun. Ayrıca, sistem çizimleri, ekipman kılavuzları, yapım kayıtları ve bakım günlükleri dahil olmak üzere kapsamlı dokümantasyon sağlayın.

Proje Yönetimi: Orta gerilim projeleri için etkin proje yönetimi çok önemlidir. Planlama, programlama, kaynak tahsisi ve bütçe kontrolü dahil olmak üzere projenin tüm yönlerini koordine etmekten sorumlu özel bir proje yöneticisi atayın. Etkili proje yönetimi, projenin zamanında tamamlanmasını, maliyet kontrolünü ve paydaşlar arasında sorunsuz koordinasyonu sağlar.

Bakım ve Hizmet Sözleşmeleri: Bir bakım planı geliştirin ve ekipman üreticisi veya yetkili bir servis sağlayıcı ile bir servis sözleşmesi yapmayı düşünün. Orta gerilim sisteminin uzun ömürlü ve güvenilir olması için düzenli bakım ve denetimler şarttır. Servis sözleşmesi, önleyici bakım programlarını, acil durum müdahale sürelerini ve garanti hükümlerini ana hatlarıyla belirtmelidir.

Acil Durum Hazırlığı: Olası acil durumlara hazırlıklı olun ve acil durum planları geliştirin. Bu, arızalara, sistem arızalarına ve diğer öngörülemeyen olaylara müdahale etmek için protokoller oluşturmayı içerir. Arıza süresini en aza indirmek ve personelin ve çevrenin güvenliğini sağlamak için personeli izolasyon, kilitleme/etiketleme ve restorasyon süreçleri dahil olmak üzere acil durum prosedürleri konusunda eğitin.